Naše myslenie nie je oáza, sú to tečúce vody, ktorých pramene sotva dovidíme. (Omar Chajjam)

Ako sa spojíme: 

email:   perlina@azet.sk 

mobil: +421 949 113 773

Facebook - Ivana Perlina  

Facebook - Vodousi